Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02,82/08, 167/10 и 51/11),  член 49 од
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),
            Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02,82/08, 167/10 и 51/11),
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани 1 - 5 од 7 резултати.
на 2

Назив
Конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид за академската 2016/2017 година
Конкурс за доделување на 20 стипендии за додипломски и постдипломски студии по старотурски јазик
Измена на конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид за академската 2015/2016
Конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид
Повторен конкурс за доделување на 15 стипендии за додипломски и постдипломски студии по старотурски јазик
Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии од научно подрачје од областа на бизнис администрацијата (МВА)
Call for enrollment of students in a second-cycle study program, master of business administration (MBA)
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области