Конкурс за доделување стипендии „Борис Трајковски” за студии од втор циклус за извршната МБА програма на Универзитетот Шефилд за академската 2017/ 201

Врз основа на Протоколот за соработка за доделување на стипендии „Борис Трајковски” со наш архивски број 08-7924/1, потпишан во Скопје на 28 јуни 2017 година од страна на Кабинетот на...
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области