Во рамки на проектот за словенски студии, Министерството за образование, млади и телесно воспитување на Република Чешка за 2017 година доделува четири стипендии за кандидати од Република Македонија
Централноевропска програма за размена во областа на универзитетските студии (CEEPUS-Central European Exchange Program for University Studies) објавува: КОНКУРС за стипендии за
Врз основа на Протоколот за соработка за доделување на стипендии „Борис Трајковски” со наш архивски број 08-6345/1, потпишан во Скопје на 30 март 2016 година од страна на Кабинетот на Претседателот
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),член
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02,82/08, 167/10 и 51/11),
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

Назив
Стипендии за учество на летни школи по чешки јазик
Конкурс за стипендии за студиски престој во земјите членки на CEEPUS Програмата
Конкурс за доделување стипендии „Борис Трајковски” за студии од втор циклус за извршната МБА програма на Универзитетот Шефилд за 2016/ 2017 година
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2016/2017 година
Конкурс за доделување на 20 стипендии за додипломски и постдипломски студии по старотурски јазик (продолжен рок)
Конкурс за доделување на 20 стипендии за додипломски и постдипломски студии по старотурски јазик
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2015/2016 година
Конкурс за доделување стипендии од Американ колеџ во Солун за студии од втор циклус за програма на Американ колеџ во Солун за академската 2015/16
Kонкурс за доделување на 20 стипендии за додипломски и постдипломски студии за изучување на старотурски (отомански) јазик (продолжен рок)
Конкурс за доделување на стипендии за студии од втор циклус од областа на филмската уметностна Academy of Performing Arts (FAMU)
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области