Стипендиите надвор од Република Македонија од категоријата СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - ПОСЛЕДИПЛОМСКИ се поделени по државите за кои кои тие се наменети.
Доколку во некоја држава има активни стипендии, името на државата е обележано со црвена боја.
Постои и можност за избор на една од понудените 6 области, со чие селектирање и повторен избор на државата од интерес, ќе се добие приказ на стипендии од избраната област за селектираната држава.


Студентски стипендии - Последипломски по држави

Студентски стипендии - Последипломски по држави финансирани од Министерството за Образование и наука и останати институции и држави се поделени по државите во кои се одржуваат.
Со едноставно одбирање на името на државата ќе ви се прикажат сите моментални додипломски кои се одржуваат во таа држава.