Тука се прикажани сите стипендии во Република Mакедонија финансирани од Министерството за Образование и наука. Истите се поделени на одредени категории кои во себе содржат опис на стипендијата, времетраење, висина на паричните средства и услови за доделување на стипендијата и останати дополнителни и информации. До нив може да пристапите со едноставно притиснување на кочето за посакуваната стипендија до која ве води одреден линк. Истовремено можете и да аплицирате за за одредена стипендија за која веке постои тековен конкурс.

DRVOvoRM

Врати се на Цела страна
DRVOvoRM - Help MODE

 


Назив
Конкурс за доделување стипендии „Борис Трајковски” за студии од втор циклус за извршната МБА програма на Универзитетот Шефилд за академската 2017/ 201
Професионална програма за иновативен менаџмент, лидерство и стратегиски комуникации
Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети
Конкурс за доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија
Конкурс за доделување стипендии за ученици во Спортската академија во Република Македонија за учебната 2016/2017 година
Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија
Конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид за академската 2016/2017 година
Конкурс за доделување на 20 стипендии за додипломски и постдипломски студии по старотурски јазик
Конкурс за доделување стипендии за ученици запишани во Спортската академија за учебната 2015/2016 година
Поднесување на документи за студентските стипендии ќе се врши и на Денот на дрвото, 2.12.2015 година.
Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии за студиската 2015/2016 година
Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта за 2015/16
Конкурс за доделување 150 (стоипедесет) стипендии за талентирани ученици - спортисти од јавните и приватните средни училишта за 2015/16
Измена на конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид за академската 2015/2016
Конкурс за доделување на стипендии за последипломски студии на ЈНУ Институт за филм, Филмска академија - Охрид