Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),член
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),член
            Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на
Стипендија за трет циклус на академски (докторски) студии во странство се доделува на кандидати кои ги исполнуваат следните услови: - кандидат да е запишан на еден од првите сто рангирани
  К О Н К У Р С за доделување на стипендија за докторски студии и специјализации од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата   Стипендија за
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани 1 - 5 од 7 резултати.
на 2
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области