Врз основа на член 3 од Протоколот меѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за образование, наука и спорт на Република Словенија, за соработка во областа
Врз основа на Програмата за соработка од областа на науката, технологијата и образованието помеѓу Министерството за образование и наука на Република Македонија и Министерството за наука,
КОНКУРС за доделување на стипендии на Владата на Руската Федерација   Владата на Руската Федерација за академска 2014/2015 година ќе додели 60 (шеесет)  државни стипендии, од
Стипендии  Унгарија   Повеќе од сто години унгарските високообразовни институции  им овозможуваат студии на странските студенти. Дипломите од унгарските високообразовни
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02,82/08,167/10 и 51/11),
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани 1 - 5 од 6 резултати.
на 2
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области