Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државнaта управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), врз основа на
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државнaта управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), врз основа на
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10и 51/11), член
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (Службен весник на Република Македонија бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и Решение за
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10и 51/11), член
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2

Назив
Втор конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети
КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус во Република Македонија за студиската 2016/2017
Конкурс за избор на ментори/тутори на ученици Роми од јавните и приватните средни училишта за учебната 2015/16 година
Конкурс за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми од јавните и приватните средни училишта за 2015/2016 година
Втор конкурс за доделување на стипендии за ученици Роми, запишани во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за 2014/2015 година
Конкурс за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за 2014/15
Конкурс за избор на ментори/тутори на ученици Роми од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2014/15 година
Конкурс за избор на ментори на ученици Роми од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија
Конкурс за доделување на стипендии за ученици Роми запишани во јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2013/2014
Конкурс за ментори за ученици Роми од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија
Стипендии за ученици Роми запишани јавните и приватните средни училишта во Република Македонија
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области