Тука се прикажани сите стипендии надвор од Република Mакедонија финансирани од Министерството за Образование и наука и останати институции и држави. Истите се поделени на одредени категории кои во себе содржат опис на стипендијата, времетраење и останати дополнителни и информации. До нив може да пристапите со едноставно притиснување на копчето за посакуваната стипендија до која ве води одреден линк. Истовремено поставена е и опцијата за студентите кои не се од Р. Македонија да можат да аплицираат за одредена стипендија за која веке постои тековен конкурс.


Со кликање врз една од понудените четири категории (Додипломски, Последипломски, Докторски студии, Foreign students) се добива приказ по држави и области од селектираната категорија. Државите во кои има тековен конкурс се означени со црвена боја! 

СТИПЕНДИИ НАДВОР ОД Р.МАКЕДОНИЈА

 


Назив
Стипендии за студиски престој на високообразовните установи во Чешката Република
Конкурс за доделување на 20 целосни стипендии за додипломски, постдипломски и докторски студии на државните високообразовни установи во Унгарија
Конкурс за доделување на 21 стипендија за редовни додипломски студии, магистерски студии и специјализации во Народна Република Кина
Конкурс за доделување на стипендии за прв циклус додипломски студии од областа на филмската уметностна (FAMU) во Прага, Република Чешка
Стипендии за студирање во Русија
Оглас за Фулбрајт програмата за академската 2018-2019 година
Стипендии за учество на летни школи по чешки јазик
Конкурс за стипендии за кратки студиски престои во Велика Британија за 2017 година
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во странство за академската 2017/2018 година
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2017/2018 година
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од прв циклус во странство за академската 2017/2018 година
Стипендии за студирање во Индонезија
Стипендии за студирање во Шведска
Конкурс за партиципација на високообразовните установи во CEEPUS мрежите за академската 2017/2018 година
Стипендии за докторски студии и пост -докторски истражувања во Шведска