Прикажани 421 - 437 од 437 резултати.
на 22
Датум Време Назив Внесете Детали  
29.12.16 10:35 – 11:35 Конкурс за доделување стипендии за академски студии од прв циклус во странство за академската 2017/2018 година Настан Извоз
10.1.17 10:14 – 11:14 К О Н К У Р С за доделување на стипендии за изучување на словенечки јазик и студиско усовршување во Република Словенија за академската 2017/18 година Настан Извоз
11.1.17 08:17 – 09:17 Конкурс за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2017/2018 година Настан Извоз
11.1.17 08:19 – 09:19 Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во странство за академската 2017/2018 година Настан Извоз
12.1.17 10:55 – 11:55 КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус во Република Македонија за студиската 2016/2017 Настан Извоз
16.1.17 13:23 – 14:23 Резултати од конкурсите за ученички стипендии за 2016/2017 година Настан Извоз
16.1.17 13:24 – 14:24 Резултати од конкурсот за стипендии за ученици запишани во Спортската академија за учебната 2016/2017 година Настан Извоз
20.1.17 14:05 – 15:05 Резултати од конкурсите за студентски стипендии за 2016/2017 година Настан Извоз
1.2.17 08:09 – 09:09 Конкурс за стипендии за кратки студиски престои во Велика Британија за 2017 година Настан Извоз
2.2.17 14:01 – 15:01 Стипендии за учество на летни школи по чешки јазик Настан Извоз
3.2.17 11:30 – 12:30 Оглас за Фулбрајт програмата за академската 2018-2019 година Настан Извоз
7.2.17 11:08 – 12:08 Стипендии за студирање во Русија Настан Извоз
16.2.17 13:05 – 14:05 Конкурс за доделување на стипендии за прв циклус додипломски студии од областа на филмската уметностна (FAMU) во Прага, Република Чешка Настан Извоз
24.2.17 15:28 – 16:28 Конкурс за доделување на 20 целосни стипендии за додипломски, постдипломски и докторски студии на државните високообразовни установи во Унгарија Настан Извоз
27.2.17 14:06 – 15:06 Конкурс за доделување на 21 стипендија за редовни додипломски студии, магистерски студии и специјализации во Народна Република Кина Настан Извоз
1.3.17 09:09 – 10:09 ВТОР КОНКУРС за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети Настан Извоз
3.3.17 11:16 – 12:16 Стипендии за студиски престој на високообразовните установи во Чешката Република Настан Извоз
Прикажани 421 - 437 од 437 резултати.
на 22