Прикажани 21 - 40 од 437 резултати.
на 22
Датум Време Назив Внесете Детали  
21.3.12 07:18 – 08:18 Конкурс за доделување на 4 (четири) стипендии на Владата на Народна Република Кина за додипломски (редовни) и магистерски студии и специјализации Настан Извоз
21.3.12 07:20 – 08:20 Конкурс за Fulbright Student стипендии за академска 2013-2014 година Настан Извоз
21.3.12 07:32 – 08:32 Ministry of Education and Science of the R.Macedonia announcing Call for scholarship to students for studying at the University “St. Paul the Apostle” Настан Извоз
21.3.12 07:39 – 08:39 Конкурс за меѓународен курс во областа на „Општински платформи за развој на локална стратегија “ Настан Извоз
21.3.12 07:44 – 08:44 Конкурс за стипендии на Агенцијата Кампус Франс и мрежата на инженерски школи "н+и" за постдипломски студии во Франција Настан Извоз
21.3.12 07:45 – 08:45 Конкурс за стипендии на француската влада за постдипломски студии во Франција (едногодишни, за ниво мастер или докторат) Настан Извоз
21.3.12 07:48 – 08:48 Стипендии за кратки престои за педагошко усовршување (SPCD) Настан Извоз
21.3.12 11:09 – 12:09 Резултати од Конкурс за доделување на стипендии за ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2011/2012 год. Настан Извоз
21.3.12 11:10 – 12:10 Резултати од конкурс за студентски стипендии Настан Извоз
21.3.12 11:11 – 12:11 Резултатите од конкурсот за 125-те студентски стипендии за талентирани информатичари Настан Извоз
21.3.12 11:36 – 12:36 Дали може да донесам копија од Уверение за државјанство и дали може да биде постаро од 6 месеци? Настан Извоз
21.3.12 11:38 – 12:38 Каде можам да ги најдам потребните документи кои што треба да ги приложам во дадениот термин? Настан Извоз
21.3.12 11:39 – 12:39 Дали мора лично да ги доставам документите? Настан Извоз
21.3.12 11:53 – 12:53 Зошто кога внесувам приход од татко, (Пр. 10.000 денари) ми јавува грешка? Настан Извоз
21.3.12 11:54 – 12:54 Каде се доставува жалба, доколку ме нема на список? Настан Извоз
21.3.12 11:55 – 12:55 Каде,кои и кога се доставуваат документите за стипендии на студенти на додипломски студии од универзитети и високообразовни установи во Р.М за11/12год Настан Извоз
21.3.12 12:04 – 13:04 Дали морам да го испечатам идентификациониот број? Настан Извоз
21.3.12 12:04 – 13:04 Доколку имам потешкотии со пополнувањето на електронската пријава, каде може да се обратам за помош? Настан Извоз
21.3.12 12:05 – 13:05 Дали можам да пополнам електронска пријава доколку веќе еднаш имам пополнето, но со погрешен податок, или имам направено несакана грешка? Настан Извоз
21.3.12 12:07 – 13:07 Дали можам да си ги проверам податоците што ги имам внесено во електронската пријава? Настан Извоз
Прикажани 21 - 40 од 437 резултати.
на 22