Согласно одлуката на Претседателот на Руската Федерација, Московскиот државен институт за меѓународни односи при Министерството за надворешни работи на Руската Федерација за академската 2017/2018
Во тек е јавен конкурс за доделување на стипендии за академската 2017/2018 година за студиски престои на државните високообразовни установи во Чешката Република во времетраење од 2 до 10 месеци.
Програмата Стипендиум Хунгарикум (Stpendium Hungaricum) на Владата на Унгарија за академската 2017/2018 година, предвидува да бидат доделени вкупно 20 стипендии на кандидати од Република Македонија
Амбасадата на Руската Федерација распишува конкурс за прием на државjани на Република Македониjа за студии на високообразовни институции на Руската Федерациjа во 2017/2018 академска година. На
Британскиот фонд за стипендии – British Scholarship Trust за 2017 година за млади истражувачи од Република Македонија доделува до 6 стипендии за кратки студиски престои (од 1 до 3 месеци) на
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани 1 - 5 од 10 резултати.
на 2
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области