Високата школа за новинарство и за односи со јавноста започна со запишување студенти на Онлајн професионалната програма за иновативен менаџмент, лидерство и стратегиски комуникации - е-ПРОФМАН.
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани 1 резултат.

Назив
Професионална програма за иновативен менаџмент, лидерство и стратегиски комуникации
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области