Врз основа на Протоколот за соработка за доделување на стипендии „Борис Трајковски” со наш архивски број 03-10405/1, потпишан во Скопје на 26мај2015година од страна на Кабинетот на
Врз основа на Протоколот за соработка за доделување на стипендии „Борис Трајковски” со наш архивски број 15-8465/3 потпишан во Скопје на 21 мај 2013 година од страна на Кабинетот на
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани резултати 2.
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области