Република Македонија како потписник на Договорот помеѓу Република Албанија, Република Австрија, Република Бугарија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Чешка, Република Унгарија,
Централноевропска програма за размена во областа на универзитетски студии  (CEEPUS-Central European Exchange Program for University Studies) објавува: КОНКУРС за партиципација на
КОНКУРС За партиципација на високообразовните установи во CEEPUS мрежите за академската 2015/2016 година   Република Македонија како потписник на Договорот помеѓу Република
Централноевропска програма за размена наво областа на  универзитетски студии    ( CEEPUS -Central European  Exchange Program for University Studies)  објавува:  
Централноевропска програма за размена наво областа на  универзитетски студии    ( CEEPUS -Central European  Exchange Program for University Studies)  објавува:
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани резултати 5.
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области