Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата („Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 54 став 3
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 54 став 3
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани 1 - 5 од 7 резултати.
на 2

Назив
Конкурс за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Р.Македонија за 2016/17
Конкурс за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта за 2015/2016
Конкурс за доделување 80 (осумдесет) стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта за 2014/2015
Конкурс за доделување 80 (осумдесет)стипендии за ученици – деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија
Повторен конкурс за доделување 30 (триесет) стипендии за ученици – деца без родители
КОНКУРС за доделување на стипендии за ученици-деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Р.Македонија за учебната 12/13 година
КОНКУРС за доделување на стипендии за ученици-деца без родители од јавните и приватните средни училишта во Р.Македонија за учебната 11/12 година
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области