Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата („Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),
Министерството за образование и наука им соопштува на сите ученици, на кои им се доделува стипендијата дека потребно е да достават три пополнети копии од Договорот и тоа:
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),
Министерството за образование и наука им соопштува на сите ученици, на кои им се доделува стипендијата дека потребно е да достават три пополнети копии од Договорот и тоа:
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани 1 - 5 од 8 резултати.
на 2

Назив
Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија
Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта за 2015/16
Соопштени за сите ученици на кои им се доделува стипендија
Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта за 2014/15
Соопштение за учениците добитници на ученички стипендии
Конкурс за доделување 400 (четиристотини) стипендии за социјална подршка на ученици од јавните и приватните средни училишта
Соопштение: резултати од конкурсот за 400 ученички стипенди 2012/13
КОНКУРС за доделување 400 стипендии за ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 12/13
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области