Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 52 од
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управата (“Службен весник на Република Македонија” бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11),
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02,82/08,167/10 и 51/11),
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02,82/08,167/10 и 51/11),
РСС (Отвора нов прозорец)
Прикажани 1 - 5 од 8 резултати.
на 2

Назив
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во странство за академската 2017/2018 година
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во странство за академската 2017/2018 година
Конкурс за доделување стипендии за академски студии од прв циклус во странство за академската 2017/2018 година
Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус на првите сто рангирани универзитети според листата на Шангајскиот ЏиоТонг
Конкурс за доделување стипендии за студии од прв циклус на првите сто рангирани универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет
Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус на првите двеста рангирани универзитети од Шангајскиот Џио Тонг универзитет
Конкурс за стипендии за додипломски студии од прв циклус во странство (2013-2014) [КОРЕГИРАН]
К О Н К У Р С за доделување на стипендии за изучување на словенечки јазик и студиско усовршување во Р.Словенија за академската 2012/2013 год.
СТИПЕНДИИ КУРСЕВИ
СЕМИНАРИ/НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ
РЕЗУЛТАТИ КОНТАКТ FOREIGN STUDENTS
           
Во Р.Македонија По држави По држави      
Надвор од Р.Македонија По области По области